Executarea obligatiilor de plata

Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau prin alt titlu executoriu se duce la indeplinire de bunavoie conform art. 622 alin. 1 Cod Procedura Civila.

In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obigatia sa, aceasta se duce la indeplinire prin executarea silita, care incepe odata cu sesizarea executorului judecatoresc competent, printr-o cerere de executare silita.

Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu conform art. 632 alin. 1 Cod Procedura Civila.

Constituie titlu executoriu, hotararile executorii prevazute la art. 633 Cod Procedura Civila sau hotararile definitive prevazute la art. 634 Cod Procedura Civila.

Astfel, daca sunteti in posesia unei hotarari executorii sau definitive care prevede plata unei despagubiri, a unei sume de bani, indiferent de izvorul acesteia, va puteti adresa biroului nostru pentru punerea in executare a hotararii respective.

Izvorul despagubirilor/obligatiilor de plata din hotararile judecatoresti este urmatorul:

  • Plata daunelor din accidente neachitate de catre asigurator (Exemplu: Allianz Tiriac, Generali Asigurari, etc.)
  • Plata daunelor neachitate din polita RCA (Exemplu: Allianz Tiriac, Generali Asigurari, etc.)
  • Plata daunelor neachitate din polita CASCO (Exemplu: Allianz Tiriac, Generali Asigurari, etc.)
  • Despagubiri rezultate din anularea / intarzierea zborurilor conform Regulamentului European CE 261/2004 (Wizz Air, Tarom, etc)
  • Despagubiri rezultate din exproprieri (Exemplu: C.N.A.I.R., PMB, Ministerul Tranporturilor, etc.)
  • Despagubiri rezultate din plata salariilor acordate in urma anularii deciziei de concediere
  • Despagubiri rezultate din anularea clauzelor abuzive din contractele bancare (Exemplu: BCR, OTP Bank, BRD, First Bank, etc.)
  • Despagubiri rezultate din neindeplinirea clauzelor contractuale de catre debitor
  • Despagubiri rezultate in urma partajului judiciar (sulta conform art. 979 Cod Pr. Civ.).

Biroul Executorului Judecatoresc Ulman Bogdan, pune in executare astfel de hotarari judecatoresti, iar sumele obtinute sunt virate in contul Dvs., sau pot fi ridicate prin recipisa de consemnare in numerar, direct de la banca, fara sa implice costuri din partea Dvs. (taxe, comisioane, etc.).

Sună acum!