DOCUMENTE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA LICITATII

Persoane fizice :

 • Dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul de incepere a licitatiei: se face prin depunerea recipisei de consemnare CEC Bank/ Libra Internet Bank in original;
 • Cererea pentru participarea la licitatie care va contine oferta de cumparare a bunului;
 • Datele de identificare ale persoanei (B.I/C.I in original si copie);
 • Procura autentica in cazul in care potentialul cumparator este reprezentat de o alta persoana la sedinta de licitatie (in original).

Persoane juridice :

 • Dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul de incepere a licitatiei se face prin depunerea recipisei de consemnare CEC Bank/ Libra Internet Bank in original;
 • Cererea pentru participarea la licitatie care va contine oferta de cumparare a bunului;
 • Copia certificatului de inmatriculare al societatii comerciale;
 • Certificat constatator de la Registrul Comertului cu datele firmei si reprezentantii acesteia, din care sa rezulte ca firma este in functiune si nu se afla in procedura de insolventa;
 • Hotararea AGA din care să reiasa decizia asociatilor sau actionarilor de a cumpara la licitatie bunul in cauza, daca valoarea acestui bun depaseste 50% din valoarea capitalului social al societatii comerciale;
 • Mandat de participare la licitatie emis de societate;
 • Datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitatie (B.I/C.I in original si copie).

Va recomandam ca depunerea documentelor necesare participarii la licitatie sa se realizeze cu cel putin o zi inainte de inceperea licitatiei.

Nu au obligatia de a depune cautiunea creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta si persoanele care, impreuna cu debitorul, detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti.

Sună acum!