APLICAREA MASURILOR ASIGURATORII

Masurile asiguratorii constau in indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului judiciar, sechestrului asigurator sau a popririi asiguratorii asupra veniturilor debitorului. In aceste conditii, masurile asiguratorii raman valabile pe toata perioada executarii silite si, odata cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadenta, in cazul neplatii, masurile asiguratorii se transforma in masuri executorii.

Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

Sechestrul judiciar – art. 971 Cod Procedura Civila – este acea masura asiguratorie prin care sunt indisponibilizate bunuri mobile sau imobile care fac obiectul unui proces privind proprietatea sau un alt drept real, posesia, folosinta ori administrarea bunului proprietate comuna, atunci cand acest lucru este necesar pentru conservarea bunului respectiv.

Sechestrul asigurator – art. 951 Cod Procedura Civila – consta in indisponibilizarea unei parti din bunurile mobile apartinand debitorului parat, urmand ca acestea sa fie vandute silit pentru realizarea creantei reclamantului daca debitorul nu-si va executa de buna voie obligatia in momentul in care reclamantul obtine o hotarare definitiva.

Poprirea asiguratorie – art. 969 Cod Procedura Civila – reprezinta o forma de garantie preventiva in cadrul unui proces civil, avand ca efect indisponibilizarea sumelor de bani, a titlurilor de valoare si a altor bunuri mobile incorporale, urmaribile, datorate debitorului de catre o terta persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente.

Se dispun masuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asiguratoriu si judiciar asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea.

In cazul in care, valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta, masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de catre debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta.

Sună acum!