EXECUTARI DIRECTE

PREDAREA SILITA A BUNURILOR MOBILE

Predarea silita a bunurilor mobile reprezinta forma de executare silita prin care se urmareste ca bunurile mobile sa fie predate creditorului care detine titlul executoriu cu privire la aceste bunuri.

Se recurge la procedura predarii bunurilor mobile, in situatiile in care debitorul obligat sa restituie bunul mobil, determinat prin cantitate si calitate, nu-si indeplineste obligatia de bunavoie pana la termenul stabilit in acest scop prin hotararea pronuntata sau in termen de o zi de la primirea somatiei ce i s-a adresat de catre executorul judecatoresc.

Executorul judecatoresc va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla, punandu-l pe creditor in drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu.

Toate cheltuielile de executare prin predarea silita a bunurilor mobile revin debitorului, obligatie ce se executa in aceasta forma.

PREDAREA SILITA A BUNURILOR IMOBILE – EVACUARE

Predarea silita a bunurilor imobile (evacuare) reprezinta forma de executare silita prin care se urmareste ca bunurile imobile sa fie predate creditorului, care detine titlul executoriu cu privire la aceste bunuri.

Se recurge la aceasta forma de executare, in situatiile in care partea obligata prin hotarare judecatoreasca definitiva, sa paraseasca imobilul, ori sa-l predea proprietarului, nu-si indeplineste aceasta obligatie in termen de 8 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii silite.

Daca in imobil se regasesc bunuri mobile ce nu formeaza obiectul executarii si pe care debitorul nu le ridica singur, executorul va incredinta aceste bunuri in pastrare unui administrator, sechestru pe cheltuiala debitorului.

In activitatea desfasurata pana in prezent, de aproximativ 10 ani, Biroul Executorului Judecatoresc Bucuresti – Ulman Bogdan, a pus in executare peste 350 de titluri executorii ce privesc evacuarea sau predarea imobilelor.

Toate cheltuielile de executare prin predarea silita a bunurilor, mobile sau imobile, revin debitorului, obligatie ce se executa in aceasta forma.

EXECUTAREA SILITA A OBLIGATIILOR DE A FACE SAU A OBLIGATIILOR DE A NU FACE

Executarea silita a obligatiilor de a face sau a obligatiilor de a nu face reprezinta forma de executare silita prin care creditorul este autorizat sa indeplineasca el actul ori sa recurga la alta persoana, pentru realizarea obligatiilor ce ii reveneau debitorului prin titlu executoriu.

Executarea obligatiei de a face – art. 903 Cod Procedura Civila

  • Dispozitiile prevazute in prezenta sectiune sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul cand titlul executoriu cuprinde o obligatie de a nu face
  • Creditorul va putea cere instantei de executare sa fie autorizat, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa desfiinteze el insusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrarile facute de acesta impotriva obligatiei de a nu face.

EXECUTAREA HOTARARILOR JUDECATORESTI REFERITOARE LA MINORI

  • incredintarea minorilor
  • stabilirea domiciliului minorului
  • vizitarea minorului.
Sună acum!