INTOCMIRE PROTEST DE NEPLATA

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a CEC-urilor

Protestul de neplata a unei cambii, bilet la ordin sau CEC, dupa caz, platibil la o zi fixa, la un anumit termen de la emitere sau de la vedere trebuie facut in una din cele doua zile lucratoare care urmeaza scadentei.

Daca scadenta este la vedere, protestul se intocmeste in termenul in care se poate face prezentarea la plata si anume in termen de un an de la data sa.

Protestul de neplata se dreseaza de catre executorul judecatoresc la adresa indicata in cambie, bilet la ordin sau fila CEC. In lipsa unei adrese indicata pe cambie, bilet la ordin sau CEC, acesta se dreseaza la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate in cambie sa plateasca pentru el, la domiciliul acceptantului prin interventiune sau al persoanei desemnate in cambie sa plateasca pentru acesta sau la domiciliul celui indicat la nevoie.

Daca domiciliul acestor persoane nu poate fi gasit, protestul se dreseaza la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla locul de plata indicat in cambia, biletul la ordin sau CEC, dupa caz.

Sună acum!